ΣΤΥΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΩΔ 06-2631


ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Σε ένα υδατικό διάλυμα, η αγωγιμότητα είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των διαλυμένων αλάτων στο υγρό. Έτσι λοιπόν, όσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση των αλάτων τόσο μεγαλύτερη είναι η αγωγιμότητα. Τα διαλύματα των περισσότερων ανόργανων οξέων και βάσεων και όλων των αλάτων είναι σχετικά καλοί αγωγοί του ρεύματος. Αντίθετα, τα μόρια των οργανικών ενώσεων που δεν διίστανται όταν διαλυθούν στο νερό, άγουν ελάχιστα ή καθόλου το ηλεκτρικό ρεύμα.

Μονάδες

Μετριέται σε Siemens(S) και είναι το αντίστροφο της αντίστασης.

Η πιο κοινή μονάδα μέτρησης της αγωγιμότητας είναι το Siemens/cm (S/cm), με υποδιαιρέσεις: το microSiemens/cm (μS/cm) ίσο με 10-6 S/cm και το milliSiemens/cm (mS/cm) ίσο με 10-3 S/cm. Για όσους δεν θυμούνται: 1 mS/cm = 1000 μS/cm

Η σχέση μεταξύ της αγωγιμότητας και των διαλυμένων αλάτων εκφράζεται (TDS)– αναλόγως της εφαρμογής – κατά προσέγγιση ως εξής:

Αγγλικοί Βαθμοί : 1,4 μS/cm = 1 ppm (parts per million CaCO3) ή

Αμερικανικοί Βαθμοί : 2 μS/cm = 1 ppm (parts per million CaCO3)
όπου 1ppm = 1 mg/l, η οποία είναι η μονάδα
μέτρησης για τα διαλυμένα άλατα (TDS).

Last Updated: Saturday, 13 April 2024 16:18
hapater

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Δείτε την πολιτική της εταιρείας μας επιλέγοντας τη σελίδα με τους Όρους Χρήσης.

Εάν συμφωνείτε επιλέξτε το διπλανό πεδίο