Print

ΟΡΟΙ-ΕΓΓΥΗΣΗ feed

ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΗ  • «« Αρχή
  • « Προηγούμενη
  • 1
  • Επόμενη »
  • Τελος »»
Αποτελέσματα 1 - 1 από 1

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΟΡΟΙ

1. Εγγύηση Η Universal Aqua Plus εγγυάται ότι το Σύστημα Φιλτραρίσματος Νερού …………(εκτός από το φίλτρο / φυσίγγιο ή άλλα αναλώσιμα) δεν θα αποδειχθεί ελαττωματικό (όπως ορίζεται παρακάτω), εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του για

Α) Ένα (1) χρόνο για τα ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά μέρη.

Β) Δύο (2) χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη. από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Μία συσκευή χαρακτηρίζεται «ελαττωματική» εάν φέρει ελάττωμα όσον αφορά τα υλικά και εφόσον το ελάττωμα καθιστά πρακτικά αδύνατη τη λειτουργία.

2.Εξαιρέσεις Η Εγγύηση αυτή δεν καλύπτει: (α) Οποιοδήποτε Σύστημα Φιλτραρίσματος Νερού ……..έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε χρήση διαφορετική, ή μη συμβατή, με τις οδηγίες χρήσης στο Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος Φιλτραρίσματος Νερού…….. (β) Οποιοδήποτε Σύστημα Φιλτραρίσματος Νερού ……. έχει υποστεί κακή μεταχείριση, αλλοίωση, εσφαλμένη εγκατάσταση ή εφαρμογή, μετατροπές, πλημμελή συντήρηση, έκθεση σε ακατάλληλες θερμοκρασίες, υγρασία ή άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες , υπερβολική υδραυλική πίεση στο δίκτυο ή αυξομείωσης της ηλεκτρικής τάσης του δικτύου . (γ) Οποιοδήποτε Σύστημα Φιλτραρίσματος Νερού ………… έχει υποστεί βλάβες από ακατάλληλη επισκευή, μετατροπή, αλλοίωση ή συντήρηση από οποιονδήποτε άλλον εκτός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης της Universal Aqua Plus (δ) Οποιοδήποτε ελάττωμα ή μειωμένη απόδοση που οφείλεται σε χρήση οποιουδήποτε ανταλλακτικού ή εξαρτήματος που δεν είναι συμβατό με το Σύστημα Φιλτραρίσματος Νερού …………… (ε) Φροντίστε πριν την εγκατάσταση της συσκευής να ελέγξετε αν στο γενικό σύστημα εμφανίζεται το φαινόμενο «παλμικής πίεσης» (τα λεγόμενα “water hammers”). Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκύψει εξαιτίας μικτεικών μπαταριών, βαλβίδων αυτόματου κλεισίματος, ηλεκτροβαλβίδων κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτικό να εγκαταστήσετε κάποιο σύστημα ή συσκευή για την εξάλειψη αυτού του προβλήματος, διαφορετικά εκπίπτει οιαδήποτε εγγύηση μας. (δ) Οι συσκευές πρέπει να εγκαθίστανται σε κλειστούς χώρους, προστατευμένες από την παγωνιά ή τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αποφύγετε οπωσδήποτε την εγκατάσταση σε χώρους εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες. Η μακρόχρονη έκθεση σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς επίσης και οι υπεριώδεις ακτίνες μπορούν αν προκαλέσουν την ελάττωση της αντοχής και την προγήρανση των υλικών κατασκευής των συσκευών.

3.Χρήση μη-εγκεκριμένων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων ή δικτύων νερού Οι ισχυρισμοί περί απόδοσης για το Σύστημα Φιλτραρίσματος Νερού ………….. αναπτύχθηκαν μέσω δοκιμών του ολοκληρωμένου συστήματος όπως αυτό σχεδιάστηκε από τον κατασκευαστή, και εφόσον αυτό εγκατασταθεί και λειτουργήσει σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η χρήση μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση του συστήματος. Η Universal Aqua Plus δεν εγγυάται την απόδοση οποιωνδήποτε ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων ξένων προς το Σύστημα Φιλτραρίσματος Νερού …………, και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στο Σύστημα Φιλτραρίσματος Νερού ……….. Εξαιτίας της διαφοροποίησης των τοπικών συνθηκών του νερού, η απόδοση του συστήματος μπορεί να διαφοροποιηθεί, όταν χρησιμοποιούνται σε μη οργανωμένο δίκτυο ύδρευσης, μεγαλύτερη πίεση του δικτύου από την κανονική (ρυθμιστής πίεσης όπου είναι αναγκαίο πάνω από 6-7 Bar ) , γεωτρήσεις χωρίς πρότερο έλεγχο (χημική & μικροβιολογική ανάλυση).

4.Τα δικαιώματα του Αγοραστή Εάν κάποιο Σύστημα Φιλτραρίσματος Νερού ………….. το οποίο δεν έχει υποστεί κακή μεταχείριση, ατύχημα, ζημιά, ακατάλληλη εγκατάσταση ή χρήση, μετατροπή, πλημμελή συντήρηση, έκθεση σε ακατάλληλες θερμοκρασίες, υγρασία ή άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες (περιλαμβάνοντας, αλλά όχι περιοριστικά, κεραυνό, πλημμύρα ή πυρκαγιά) αποδειχθεί ελαττωματικό κατά τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης, η Universal Aqua Plus υποχρεούται, διατηρώντας την ευχέρεια άσκησης του δικαιώματός της και υπό τον όρο της έγκαιρης γνωστοποίησης, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με δική της δαπάνη (εξαρτήματα ανταλλακτικά ,εργασία) σε ότι αφορά το σύστημα φιλτραρίσματος νερού. Όταν το σύστημα σταλεί στην έδρα της εταιρείας . Αν αποδειχθεί ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό ως προς το κυρίως μέρος (ΚΟΡΜΟΣ) εκ του εργοστασίου, τότε παρακαλούμε όπως επιστρέψετε το σύστημα καθαρισμού για αντικατάσταση με καινούργιο μέσα σε (7) ημέρες από την ημέρα αγοράς. Προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο.

5.Επισκευή Σύμφωνα με τους όρους αυτής της Εγγύησης ΠΡΙΝ οποιαδήποτε επιστροφή, λόγω λανθασμένης διάγνωσης, αποστολής και οδηγίες χειρισμού, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Service στον αριθμό……. Σύμφωνα με τους όρους αυτής της Εγγύησης, ο Αγοραστής πρέπει να γνωστοποιήσει στην Universal Aqua Plus το ελάττωμα εγγράφως, αφού προηγουμένως έχει ειδοποιήσει τηλεφωνικώς την Universal Aqua Plus, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη διαπίστωση του ελαττώματος. Ο Αγοραστής υποχρεούται να προσκομίσει απόδειξη της αγοράς, π.χ. το τιμολόγιο του Συστήματος Φιλτραρίσματος Νερού…… ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει κι όλα τα μέρη του συστήματος εκτός από τα αναλώσιμα (φίλτρα –ρητίνες μεμβράνες) . Η παραλαβή ενός Συστήματος Φιλτραρίσματος Νερού στην έδρα της εταιρείας ο αγοραστής δεν έχει καμιά χρέωση εργασίας τεχνικού για την επισκευή. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να μεταφερθεί το σύστημα ο αγοραστής χρεώνεται για έξοδα μετακίνησης του τεχνικού (χιλιομετρική απόσταση , ύπνος , διατροφή) . Άμα τη παραλαβή ενός Συστήματος Φιλτραρίσματος Νερού …….. το οποίο δηλώνεται ως ελαττωματικό, η Universal Aqua Plus θα εξετάσει, κατά την έλλογη κρίση της, εάν το Σύστημα Φιλτραρίσματος Νερού ………. είναι ελαττωματικό. Με το να δέχεται την επιστροφή ενός Συστήματος Φιλτραρίσματος Νερού ………….., η Universal Aqua Plus δεν αποδέχεται αυτόματα ότι το επιστρεφόμενο σύστημα είναι ελαττωματικό. Η Universal Aqua Plus αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, αμφίδρομα, για την επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε ελαττωματικού εξαρτήματος του Συστήματος Φιλτραρίσματος Νερού………… μέσα στην περίοδο που καλύπτει η Εγγύηση. Εάν, κατά την κρίση της Universal Aqua Plus, το Σύστημα Φιλτραρίσματος Νερού…………..δεν είναι ελαττωματικό, θα επιστραφεί στον Αγοραστή. Με έξοδα μεταφοράς & ελέγχου που επιβαρύνουν τον αγοραστή.

6.Περιορισμοί Η παρούσα Εγγύηση περιορίζεται στην αξία του Συστήματος Φιλτραρίσματος Νερού…………… Η παρούσα Εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση που τρίτο μέρος έχει επέμβει στη συσκευή για να την επιδιορθώσει. Με την επιφύλαξη αντίθετης πρόβλεψης από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και Εθνικής Νομοθεσίας, κανένα πρόσωπο δεν έχει την εξουσία να τροποποιεί ή επεκτείνει την Εγγύηση που παρέχεται με το παρόν, να παραιτείται από οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς της παρούσας Εγγύησης, ή να παρέχει οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή πρόσθετες Εγγυήσεις αναφορικά προς το Σύστημα Φιλτραρίσματος Νερού ………….. Αντίθετες δηλώσεις δεν θα έχουν καμία ισχύ εκτός εάν είναι έγγραφες και φέρουν την υπογραφή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Universal Aqua Plus.Last Updated: Saturday, 09 December 2023 18:36
hapater

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Δείτε την πολιτική της εταιρείας μας επιλέγοντας τη σελίδα με τους Όρους Χρήσης.

Εάν συμφωνείτε επιλέξτε το διπλανό πεδίο